ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΕ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Εγω ο Κυριάκος Ταπακούδης, μετά από πολλή σκέψη αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για πρώτη φορά, στις επικείμενες εκλογές της ΣΠΕ Χλώρακας, με μόνο λόγο να εργαστώ και να προσπαθήσω  για  προώθηση, διατήρηση και εδραίωση των αρχών και των νόμων που διέπουν τον Συνεργατισμό. Δηλαδή στόχο θα έχω ώστε  η ΣΠΕ Χλώρακας να συνεχίσει την  πορεία της που δεν πρεπει να είναι άλλη από αυτήν τηςαλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης, ισότητας και δημοκρατίας προς τα μέλη της, να εμμείνει και να επιμείνει δηλαδή, στις αρχές που καθορίζονται από το καταστατικό του Συνεργατισμού.
Κύριος σκοπός της ίδρυσης των Συνεργατικών Τραπεζών ήταν η παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους στα μέλη τους υπό μορφή βραχυπρόθεσμων πιστώσεων. Αυτό πρεπει να γίνεται και να συνεχίζεται, και για να συμβαίνει αυτό, χρειάζεται η ΣΠΕ Χλώρακας να αναπτύσσεται συνέχεα και να σημειώνει σταθερή ανοδική πορεία, ώστε η συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της κοινότητας και των μελών της να είναι ουσιώδης. Για να μπορέσει να συνεχίσει αυτή η σταθερότητα, απαιτείται απ’ όλους, υπεύθυνους και συνυπεύθυνους, προσήλωση στο Νόμο, τους κανονισμούς και τις αρχές του Συνεργατισμού για σωστή διαχείριση. Απαιτείται αυστηρός έλεγχος, και σωστή εποπτεία, στοιχεία απαραίτητα για την εδραίωση των επιτευγμάτων και την παραπέρα πρόοδο του Κινήματος.
Όταν όλα εφαρμόζονται σωστά και χωρίς ιδιοτέλεια ή άλλα συμφέροντα, όταν υπάρχει έλεγχος σωστός από ανθρώπους προοδευτικούς, τίμιους, μορφωμένους, αλλά κυρίως λογικούς με εξυπνάδα και όραμα, όταν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να δουν το μέλλον και να σχεδιάσουν μακροχρόνια, όταν αυτοί εχουν τον τρόπο να βοηθούν αυτους που πρεπει και μόνον, και όταν δεν επηρεάζονται με ιδέες και σκέψεις που είναι μακριά από τις αρχές που διέπουν τον συνεργατισμό και το καταστατικό του, τότε, ναι, κάλλιστα μπορεί η ΣΠΕ Χλώρακας να προϊδεάσει πιο πολύ, να μεγαλουργήσει ακόμα περισσότερο, και να
αναπτυχθεί σε βαθμό τόσο ώστε να μπορεί να βοηθεί όλους, αλλά το κυριότερο να τους βοηθεί με χαμηλά επιτόκια και τόκους, και ακόμα να μπορεί να δίδει περισσότερη πίστωση χρόνου σε όσους εχουν

πραγματική δυσκολία στην αποπληρωμή των χρεών τους. Για να επιτευχθεί αυτό, εξαρτάται μόνο από την ψήφο των μελών. Πρεπει όλοι να αξιοποιήσουν σωστά τον κάθε υποψήφιο, χωρίς την παρεμβολή των κομμάτων, και χωρίς επηρεασμό από ψεύτικα λόγια ή άλλα γλυκόλογα, ή και γαλουφίες. Είναι καιρός ο κάθε πολίτης να μπορεί να αξιολογεί με την δική του λογική, να μην παρασύρεται από τον κάθε γνωστό και γείτονα, παρά μόνο με την δική του κρίση, να αποφασίζει και να πράττει. Να γίνει ο κάθε ένας από μόνος του συντελεστής αποφάσεων, και μόνος υπεύθυνος αυτών να είναι ο ίδιος.  Δια του παρόντος εξαγγέλματος δηλώ την υποψηφιότητα μου, ζητώ δε την ψήφο όσων ευαρέστηται, καλώ επϊσης όλους τους χωριανούς όπως το διαδώσουν, αλλά κυριότερα, όπως προσέλθουν μαζικά στην ψηφοφορία, ώστε να υπάρξει λαϊκή εντολή εκ των μελών κατοίκων της Χλώρακας…