ΝΕΠΟΤΙΣΜΟΣ, ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νεποτισμός είναι ο διορισμός και η παραχώρηση θέσεων και αξιωμάτων σε «δικούς ανθρώπους», είναι δηλαδή η εκμετάλλευση από κάποιον του αξιώματος και της θέσης που κατέχει για να προωθήσει συγγενικά ή άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντός του σε θέσεις κι αξιώματα χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια.
Είναι η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που δίνει σε κάποιον η εξουσία και η θέση που κατέχει για να εξασφαλίσει σε ημέτερους αξιώματα και δημόσιες θέσεις.
Είναι οι σκανδαλώδεις ενέργειες των πολιτικών παραγόντων που εξαγοράζοντας τα ΜΜΕ, καταφέρνουν να πρωταγωνιστούν στην πολιτική και οικονομική ζωή ελέγχοντας τους μηχανισμούς της εξουσίας.
Είναι ένα διαχρονικό πολιτικό φαινόμενο το οποίο έχει κοινωνικό αντίχτυπο με αρνητικές και όχι θετικές, εποικοδομητικές ή δημιουργικές επιπτώσεις.
Τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή, είναι γενικά παραδεκτό ότι επέτρεψαν ή και δίδαξαν οι εκάστοτε πολιτικοί που κυβέρνησαν τη χώρα που θέλοντας να συντηρήσουν την κομματοκρατία τους, κυβέρνησαν με νεποτισμό επιβάλλοντας λίστες διορισμών σε όλους τους τομείς.
Μη λαμβάνοντας υπ όψη τη θεμελιώδη αρχή ότι ένα σύστημα παράγει αποτέλεσμα ανάλογα από την ποιότητα των στελεχών του, προχώρησαν με Νεποτισμό εκμεταλλευόμενοι των αξιωμάτων τους στο διορισμό και στη παραχώρηση θέσεων σε «δικούς τους ανθρώπους» χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια.
Με τους «δικούς ανθρώπους» να διορίζονται από το εκάστοτε κυβερνών κόμμα στις ηγετικές θέσεις του κράτους, στις οικονομικές μονάδες, και στις κοινωνικές οργανώσεις, δημιούργησαν μια προνομιούχα ηγετική πολιτική και κοινωνική τάξη που κατέχοντας θέσεις κλειδιά στον κρατικό και κομματικό μηχανισμό, με την πρακτική του πολιτικού αποκλεισμού των ανεπιθύμητων, διολίσθησαν την πολιτική εκτρέφοντας πολιτικούς της μίζας και μετατρέποντας τους σε ανθρώπους της κλίκας και της διαπλοκής, διέφθειραν τα πάντα και επέτρεψαν σε εξωθεσμικούς παράγοντες να επέμβουν στην διακυβέρνηση καταπατώντας πλήρως τους Δημοκρατικούς θεσμούς και επιφέροντας με τον καιρό, την απόλυτη σήψη και την ηθική παρακμή.
Είναι δηλαδή ο Νεποτισμός ένα κοινωνικό και πολιτικό διαχρονικό φαινόμενο που ευνοεί την κατάληψη των θέσεων άσκησης εξουσίας από ημέτερους χωρίς προσόντα αντί των άξιων και κατάλληλων, με αποτέλεσμα την αναξιοκρατία, τη ρουσφετολογία, την καταρράκωση κάθε ηθικής αξίας και την κατάλυση της Δημοκρατίας.