ΣΠΕ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 3

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής τράπεζας, η πορεία των επιτοκίων στην Κύπρο δεν είναι η καλύτερη, αφου το κόστος του χρήματος αυξήθηκε με το βάρος να πέφτει κυρίως σε όσους δανείζονται για στεγαστικούς σκοπούς, ή για επιχειρηματικά δάνεια. Είναι μια χρονιά δύσκολη για την Κυπριακή οικονομία και με μεγάλες προκλήσεις λόγω των επιπτώσεων από τη μακροοικονομική αστάθεια. Υπάρχει φόβος περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων, και χαμηλότερος βαθμός ανάπτυξης. Όλη η οικονομία μας βασίζεται στις τράπεζες, που δυστυχώς ένεκα της κρίσης κυρίως της οικοδομικής και της τουριστικής βιομηχανίας, είχαν αντίχτυπο και αντανάκλαση στο σύστημα των Κυπριακών τραπεζών. Είναι κλάδοι που δεν προβλέπε-ται η ανάκαμψη τους στο σύντομο μέλλον με αποτελε-σμα η οικονομία της Κύπρου όχι μόνο να πλήττεται από την κρίση, αλλά να μπαίνει και ολοένα βαθύτερα σε αυτήν. Επομένως, οι κυπριακές τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν πάρα πολύ σοβαρές προκλήσεις, διότι τα επιτόκια είναι ψηλά και υπάρχουν τάσεις να γίνουν ψηλότερα. Γι’ αυτό θα πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικοί χειρισμοί από όλους προκειμένου να μην υπάρξουν αυξήσεις στα καταθετικά και δανειστικά επιτόκια σε μια περίοδο που η οικονομία θα μπαίνει όλο και πιο βαθιά στην κρίση. Στη Χλώρακα θα διεξαχθούν εκλογές για ανάδειξη νέας επιτροπής της τράπεζας της ΣΠΕ, και  σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς θα ήταν καλό τις θεσεις αυτες να καταλάβουν άνθρωποι που ξέρουν από οικονομία, που εχουν ασχοληθεί με το χρήμα και τις επιχειρήσεις, που να βλέπουν τα δύσκολα που έρχονται, και να μπορούν να βρούν λύσεις ώστε να διαφυλάξουν τα συμφέροντα της τράπεζας, ύστερα και αυτή με τη σειρά της να μπορέσει να βοηθήσει τα μέλη και τους πιστωτές της. Οι καιροί δεν είναι καλοί εν σχέση με την οικονομία που δυστυχώς ακόμη δεν έχει φανεί το τεράστιο μέγεθος της δυσκολίας, πρέπει όλα τα μέλη να σκεφτούν έχοντας υπ όψη αυτό και να ψηφίσουν με μόνο γνώμονα το συμφέρον της τράπεζας της ΣΠΕ ώστε έτσι να προστατεύσουν και τα δικά τους συμφέροντα. Είναι καιρός ο κάθε πολίτης να αξιολογήσει με την δική του λογική τα πράγματα, να μην παρασυρθεί από κόμματα, παρά μόνο με την δική του κρίση να αποφασίσει και να πράξει, να ψηφίσει και να γίνει συντελεστής απότελεσμάτων ώστε υπεύθυνος αυτών να είναι ο ίδιος. Διότι η οικονομία, η φτώχεια και η ενεργεία δεν πρεπει να αντικρίζονται κομματικά, παρά μονο με τη λογική του ατομικού και του συλλογικού συμφέροντος των ίδιων των κατοίκων. Πρεπει ακόμα όλοι οι κάτοικοι μέλη, να προστρέξουν μαζικά να ψηφίσουν, ώστε  η ετυμηγορία να είναι των Χλωρακιωτών μελών περισσότερη παρά των άλλων, αφου είναι γνωστή η παρείσδυση μελών ξενομεριτών που ουδεμία συναλλαγή εχουν με την τράπεζα, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι είναι τι δίκαιο και το σωστό.