ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΠΕ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Όταν υπάρχει ενδιαφέρον διεκδίκησης μιας θέσης δια μέσου εκλογών, είναι λογικό και φυσικό το άτομο που ενδιαφέρεται να αναζητήσει την ψήφο των πολιτών ώστε να καταφέρει να εκλεγεί. Υπάρχουν τρόποι επιτυχίας ως προς τούτο, άλλοι σωστοί, άλλοι λανθασμένοι.  Ότι πιο λογικό θα ήταν, οι πολίτες να εψήφιζαν αυτους που κατά την γνώμη τους, είναι οι αξιότεροι. Αντί τούτου, βλέπουμε τους ψηφοφόρους να δείχνουν προτίμηση στους έρποντες κόλακες που από σπίτι σε σπίτι γυρίζουν χωρίς ντροπή και εκλιπαρώντας αποσπούν την ψήφο τους. Συνήθισε ο πολίτης να πράττει τοιουτοτρόπως, να παρασύρεται με μια τυπική επίσκεψη, νομίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτές οι επισκέψεις του περιποιούν τιμή. Κατά την γνώμη μου, αυτό το είδος συλλογής ψήφων, αποτελεί υποβάθμιση της προσωπικότητας του ατόμου που κάποιος επισκέπτεται για να του ζητήσει την ψήφο. Διότι δείχνει δια της επισκέψεως του, ότι θεωρεί ανάξιο τον ψηφοφόρο να έχει δικήν του κρίση. Επιρρίπτω ευθύνες στους πολίτες που τους ανέχονται, και τους επιβραβεύουν δια της ψήφου των. Πρεπει οι υποψήφιοι να συμπεριφέρονται Ευρωπαϊκά κόσμια και με υπερηφάνεια στις εκλογικές αναμετρήσεις, πρεπει να ζητούν την ψήφο των πολιτών δια της σωστής οδού. Πρεπει οι πολίτες να δώσουν ένα μάθημα σε όλους αυτους που γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι ως ζητιάνοι, και ειτε άξιοι ή μη, εκλιπαρούν την ψήφο του κόσμου. Υπάρχουν τρόποι σωστοί για να προβληθούν χωρίς να ενοχλούν, υπάρχουν οι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις, ακόμα και οι επιστολές, περισσότερον όμως η γνώση του βίου του καθενός αναμεταξύ των πολιτών, που στην μικρή μας κοινότητα όλοι γνωριζόμα-στε αναμεταξύ μας. Πρεπει οι υποψήφιοι να συμπεριφέ-ρονται σωστά, πρεπει να σταματήσουν να γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι, αυτό δεν τους περιπολεί τιμή.